courses-online

Онлайн курсове

Вижте повече

Какво предлаваме?

3minus разполага с две платформи на обучение:

 видео уроци и тестове, съставящи цели курсове

 лекционни материали, базиращи се на краудсорсинг метод

321
минути видеа
43
видео урок
78
Лекции

Какви знания ще придобиете?

 •  Изготвяне на прогнози с експоненциално изглаждане на Браун
 •  Изготвяне на прогнози с методите на Холт
 •  Прогнозиране на сезонни компоненти
 •  Проверка на случайността на грешките в прогнозите с тест за независимост
 •  Проверка на случайността на грешките в прогнозите с RUNS TEST

Какви знания ще придобиете?

 •  Определяне на измененията на цената и на приходите
 •  Анализиране на темповете на растеж на компания чрез заводски метод и отраслов метод
 •  Изготвяне на регресионен анализ
 •  Вземане на решение чрез максимина, минимаксна и доминиращи стратегии
 •  Определяне равновесието на Наш
 •  Съставяне на оптимална смесена стратегия чрез симплекс метод
 •  Откриване на пазарно равновесие с моделите на Щакелберг и Курно

Какво казват хората за нас

15724964_1711078632251780_3357344681568741494_o

Катерина Донева

Студент в Унсс
14680588_1282277708471045_2443506302251154872_n

Стоян Димитров

студент
15032656_1487958781219419_8892040525348942497_n

Павлин Тошев

Студент в ТУ
10393958_496230680512654_6709318158213069093_n

Свилен Петков

Студент в Унсс
15977435_1194291607286800_6866498833842127644_n

Мина Радева

Предстоящи курсове

Екипът на 3minus води преговори с най-добрите преподаватели за да може да Ви осигурим следните курсове:

Математика част 1

Математика част 2

Статистика

Корп. финанси

Маркетинг

Абонирайте се, за да получавате известия за нови курсове