Фирмени анализи и прогнози

ivan petrovv
(1 review)
Free
Фирмени анализи и прогнози

Какви знания ще придобием?

 • Определяне на измененията на цената и на приходите
 •  Анализиране на темповете на растеж на компания чрез заводски метод и отраслов метод
 • Изготвяне на регресионен анализ
 •  Вземане на решение чрез максимина, минимаксна и доминиращи стратегии
 •  Определяне равновесието на Наш
 • Съставяне на оптимална смесена стратегия чрез симплекс метод
 •  Откриване на пазарно равновесие с моделите на Щакелберг и Курно

Защо да изберем онлайн форма на обучение?

 •  Учите когато пожелаете
 •  Учите където пожелаете
 •  Възможност за многократно повтаряне на видео уроците
 •  Може да повтаряте уроците, когато срещнете проблем в практиката
 •  Възможност за увеличаване и намаляне на скороста на видео урока

Как най-лесно ще усвоим материала?

  •  Вземете лист и химикал, и си водете записки
  •  Изтеглете този файл и правете това което се прави във видео урока
  •  Изгледайте видеото няколко пъти
  •  Ако имате въпроси пишете ни в контактната форма, с радост ще Ви помогнем

 

Leave A Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked *