Showing only one result
ivan petrovv

Фирмени анализи и прогнози

ivan petrovv
(1 review)
103
1
Free

Какви знания ще придобием? Определяне на измененията на цената и на приходите  Анализиране на темповете на растеж на компания чрез заводски метод и отраслов метод Изготвяне на регресионен анализ...

Free