Showing 1-2 of 2 results
ivan petrovv

Фирмени анализи и прогнози

ivan petrovv
(1 review)
103
1
Free

Какви знания ще придобием? Определяне на измененията на цената и на приходите  Анализиране на темповете на растеж на компания чрез заводски метод и отраслов метод Изготвяне на регресионен анализ...

Free
ivan petrovv

Маркетингово моделиране

ivan petrovv
(0 review)
65
0
Free

Какви знания ще придобием?  Изготвяне на прогнози с експоненциално изглаждане на Браун  Изготвяне на прогнози с методът на Холт  Откриване на сезонни компоненти   Създаване на прогнози с метод...

Free